Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Derneğimiz
 • Kronolojik Tarihçe
 • Önceki Yönetim Kurulları (1996 - 1998)
 • Önceki Yönetim Kurulları (1996 - 1998)

  BAŞKAN 
  Dr. Erdoğan İNAL

  2. BAŞKAN 
  Dr. Bülent GÜRSEL

  SEKRETER 
  Dr. Ahmet KÖYBAŞIOĞLU

  SAYMAN 
  Dr. Rıza KESER

  ÜYE 
  Dr. Erdal SAMİM
  Dr. Nihat AKÇAYÖZ
  Dr. Hüseyin DERE

  04.Temmuz 1996 günü İbni Sina Hastanesi Konferans salonunda yapılan onbeşinci Genel Kurul'da Başkanlığa Dr. Erdoğan İNAL, 2.Başkanlığa Dr.Bülent GÜRSEL, Sekreterliğe Dr.Ahmet KÖYBAŞIOĞLU, Saymanlığa Dr.Hüseyin DERE, Üyeliklere Dr. Rıza KESER, Dr. Erdal SAMİM ve Dr.Nihat AKÇAYÖZ seçilmişlerdir.

  12.12.1996'da "PEDİATRİK POPÜLASYONDA FESC" toplantısı yapıldı.
  29. 05.1997'de Gazi Üniversitesinde "SEKRETUAR OTİTİS MEDİA" konulu aylık bilimsel toplantı Dr.Suat ÖZBİLEN moderatörlüğünde yapıldı.
  Amerikan KBB-BBC Akademisinin Video kasetlerinin Dernek üyelerine tartışmalı toplantılarda izletilmesine karar verildi.

  23 Ekim 1997'de Numune Hastanesinde, Aralık 1997'de S.B.Ankara Hastanesinde, Mart 1998'de SSK Hastanesinde, Mayıs 1998'de Ankara Tıp Fakültesinde AYLIK BİLİMSEL TOPLANTILAR şeklinde yapılmasına karar verildi.

  Bu dönemde (1996 yılı Ekim ayından başlayarak) Dr. Orhan YILMAZ tarafından Dernek ve Dergi için internette web sayfaları hazırlandı. Sayfalar Ankara tabip Odası servis sağlayıcısını kullanarak http://www.ato.org.tr/konuk/kbb-bbc adresinde yer almaya başladı ve dergi ve dernek aktiviteleri dışında tüm ülkede bilimsel toplantıların kronolojik olarak yer aldığı sayfalar oldu