Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Derneğimiz
 • Kronolojik Tarihçe
 • Önceki Yönetim Kurulları (1986 - 1988)
 • Önceki Yönetim Kurulları (1986 - 1988)

  BAŞKAN 
  Dr. Necmettin AKYILDIZ

  2. BAŞKAN 
  Dr. Ünsal ERKAM

  SEKRETER 
  Dr. Suat ÖZBİLEN

  SAYMAN 
  Dr. Bülent GÜRSEL

  ÜYE 
  Dr. Şeref ÜNVER
  Dr. Erdal SAMİM

  13.02.1986 tarihindeki Onuncu Genel Kurulda:
  Dr. Necmettin AKYILDIZ (Başkan), Dr. Ünsal ERKAM (2. Başkan), Dr. Suat ÖZBİLEN (Genel Sekreter), Dr. Şeref ÜNVER, Dr. Bülent GÜRSEL, Dr. Erdal SAMİM, Dr. Cavit ÖZERİ, yönetime seçildiler. 02.04.1987'de Uluslararası Kronik Otitis media ve Tedavisi Sempozyumu yapılması konusunda çalışmalara başlanmasına karar verildi.

  08-11. Mayıs 1988'de Ankara DEDEMAN OTELİ'nde "I. ULUSLAR ARASI KRONİK OTİTİS MEDİA ve TEDAVİSİ SEMPOZYUMU" gerçekleştirildi. 19 Tıp fakültesi ve çeşitli kuruluşlardan 250 katılımcı oldu. Açılışın Sağlık Bakanı tarafından yapıldığı toplantıda Türkçe, İngilizce ve Almanca 200 sayfalık sempozyum kitabı hazırlandı.