Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Derneğimiz
 • Kronolojik Tarihçe
 • Önceki Yönetim Kurulları (1976 - 1978)
 • Önceki Yönetim Kurulları (1976 - 1978)

  BAŞKAN 
  Dr. Ziya TİNEL

  2. BAŞKAN 
  Dr. Abdülkadir TANYERİ

  SEKRETER 
  Dr. Sefa KAYA

  SAYMAN 
  Dr. Rıza KESER

  ÜYE 
  Dr. Erdinç KANIMTÜRK
  Dr. Cem KEÇİK

  30.03.1976 tarihindeki 6. Genel Kurulda Dr.Ziya TİNEL (Başkan) Dr.Abdülkadir TANYERİ (2.Başkan) Dr.Sefa KAYA (Genel Sekreter) Dr.Cem KEÇİK ve Dr.Erdinç KANIMTÜRK Yönetim Kurulu Üyeliklerine getirildiler.

  KBB dalında ilk Bilimsel Dergi 01.11.1962 tarihinde "Türk Otolarengoloji Arşivi" adıyla Dr. Hikmet ALTUĞ tarafından çıkarılmış olup halen yayınına devam etmektedi"r. Yurdumuzda ikinci KBB bilimsel Dergisi "Türk Otolarengoloji Bülteni" adıyla Derneğimizce dört ayda bir yayınlanmak üzere 01.04.1976'da yayınlanmaya başladı. 1978 yılına kadar düzenli şekilde yayınlanan Dergi 03.03 .1978 tarihinde yayın hakkı Türk Otolarengoloji Federasyonununa devredilerek Federasyonun yayın organı olarak bir süre devam etti.

  - 11.02.1977 de "Larenks Kanserleri" paneli yapıldı. 
  - 11.03.1977'de Dr.Kaya KILIÇTURGAY, Dr.Selahattin PEŞKİRCİOĞLU "Antibiyotiklerin kullanılışı ve Komplikasyonları" konulu konferansları verdiler.

  (Bu arada Ankara, Çukurova ve Konya Otolarengoloji Dernekleri kendi Genel Kurulları kararları ile "Türk Otorinolarengoloji Federasyonu" çatısı altında birleşmeye karar verdiler. Tüzük onaylanarak 15.Nisan 1977 de Türk ORL Federasyonu kurulmuş oldu.

  Türk Otorinolarengoloji Federasyonunun 24 Eylül 1977 günü ilk Genel Kurul Toplantısı Yapıldı. Yönetim Kuruluna: Dr. Şadi BERKMEN (1. Başkan), Dr.İ. Nazmi HOŞAL (ll. Başkan), Dr. Rıza KESER (Genel Sekreter), Dr. Ziya TİNEL (Ankara O. R. L Derneği Başkanı), Dr. Can ÖZŞAHİNOĞLU (Çukurova O. R L Derneği Başkanı) Dr. Şükrü MUTAFOĞLU (Konya O. R. L Derneği Başkanı), Yürütme Kuruluna ise ; II. Başkan (Dr. Nazmi HOŞAL), Genel Sekreter (Dr. Rıza KESER), Genel Sekreter Yardımcısı (Dr. Ahmet ÜSTÜN), Mali Sekreter (Dr. Sefa KAYA), Veznedar (Dr. Erdinç KANIMTÜRK), Basın yayın (Dr. Esen BEDER), Üyeliklere (Dr. Osman MAMIKOĞLU, Dr. Ünsal ERKAM, Dr. Kıvanç AYAS, Dr. Tevfik AKTÜRK) Denetim Kuruluna; Dr. Abdülkadir TANYERİ, Dr. Çetin CUHRUK, Dr. Erdal ATAKAN Onur Kuruluna ; Dr. Nurettin TÜRKKAN, Dr. Teoman ERDOĞ, Dr. Mehmet ÖZBEYLİ, Dr. Kuten KURTKAN, Dr. Teoman ŞEŞEN seçildiler.

  Milli Birlik Konseyi Hükümeti tarafından çıkarılan 2908 sayılı Dernekler Kanunu gereğince; Türk Otorinolarengoloji Federasyonu Kulak Burun Boğaz Derneklerimizden üçünün kamu yararına dernek olmaması nedeni ile 07.07.1986 tarih 121/ 365 sayılı Ankara Valiliği Kararı ile kapatılmıştır.) 

  • 24 Mayıs 1977'de emekli olan Dr. Sefa KARATAY Onuruna Hacettepe Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Lokalinde yemekli gece düzenlenip Hacettepe Tıp Fakültesi Korosunca Klasik Türk Müziği Konserinden sonra Bilim,Hizmet Onur beratı ve plaketi verildi.
  • Ekim 1977 de Konya Derneği davetlisi olarak Konya'ya gidildi. Burada Oturum Başkanlığını Dr. Şadi BERKMEN'in yaptığı
   - FASİAL PARALİZİLER ve TEDAVİSİ nde konuşmacı Dr. Rıza KESER,
   - SEPTOPLASTİ'de konuşmacı Dr. Erdinç KANIMTÜRK,
   - TÜKRÜK BEZLERİ TÜMÖRLERİ'nde konuşmacılar Dr. Nazmi HOŞAL, Dr. Sefa KAYA idi. Bu Konferanslar yapılarak, sosyal etkinliklerde bulunarak Ankara'ya dönüldü.
  • 03.11.1977 de FASİAL PARALİZİLER ve TEDAVİSİ Paneli yapıldı. Panelin Moderatörü Dr. Sefa KAYA, Panelistler ise Dr. Aykut ERBENGİ, Dr. Sabri NARMAN, Fizyoterapist İlkay ANAMERİÇ idi.
  • 03.02. 1978'de TÜKÜRÜK BEZLERİ TÜMÖRLERİ Panelinde Moderatör Dr. Ziya TİNEL, Panelistler Dr. Cihat BORÇBAKAN, Dr. Ata GÜRZUMAR ve Dr. Şevkiye SAĞBİL idi.