Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Hekimlere Yönelik
 • Katıkıda Bulunanlar
 • Katıkıda Bulunanlar

  Sunum - Differansiye tiroid tümörlerine yaklaşım Doç.Dr. Alper Ceylan Gazi Üniversitesi
  Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
  Ankara
  * Sunum - Larinks Kanserinde TNM Evrelendirmesi: Günümüzdeki Klinik Önemi Doç.Dr.Halit AKMANSU Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B. Hastalıkları A.D.
  * Sunum - Larenksin anatomik bariyer ve kompartmanlarının kanser yayılımındaki rolü Dr. Serdar KARAHATAY GATA KBB AD