Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Derneğimiz
 • Kronolojik Tarihçe
 • Önceki Yönetim Kurulları (1994 - 1996)
 • Önceki Yönetim Kurulları (1994 - 1996)

  BAŞKAN 
  Dr. Rıza KESER

   

  2. BAŞKAN 
  Dr. Erdoğan İNAL

  SEKRETER 
  Dr. Metin AKINER

  SAYMAN 
  Dr. Adnan ÜNAL

  ÜYE 
  Dr. Umut AKYOL
  Dr. Erdal SAMİM
  Dr. Ahmet KÖYBAŞIOĞLU

  18 haziran 1994 tarihindeki Ondördüncü Genel Kurulda ;
  Dr. Rıza KESER (Başkan), Dr. Erdoğan İNAL (2. Başkan), Dr. Metin AKINER (Genel Sekreter) Dr. Adnan ÜNAL, Dr. Metin ÖNERCİ, Dr. Erdal SAMİM, Dr. Ahmet KÖYBAŞIOĞLU yönetime seçildiler. Kulak Burun Boğaz,Baş ve boyun Cerrahisi dergisinin yayımına devam edilmesine derginin ambleminin dernek amblemi olmasına karar verildi. Ankara O.R.L. Derneğinin tarihçesinin yazılmasına karar verildi.
  • 26 Eylül 1994'te "PAROTİS CERRAHİSİ" konulu konferans Dr. Gordon. B. SNOW (Hollanda Amsterdam Free Üniversitesi O.R.L. Baş Boyun Cerrahisi Klinik Şefi) tarafından verilmiştir. Oturum Başkanlığını Dr. Çetin CUHRUK'un yaptığı toplantı Ankara Tıp Fakültesi Dekanlık toplantı salonunda yapılmıştır.
  • 13 Ekim 1994 Türk Tabibler Birliği UEMS Çalışma Grubu Konferansı "TÜRKİYE'de K.B.B. EĞİTİMİNİN YENİDEN YAPILANMASI" adıyla gerçekleşti. Konuşmacılar Dr. Selim ÖLÇER, Dr. Namık Kemal BARAN, Dr.Umut AKYOL, Dr. Falih KOCAMAN,'dı ve toplantı Adilna Sanovel Toplantı salonunda yapıldı.
  • 24 Kasım 1994'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalınca, "STEROTAKSİK AĞRI TEDAVİSİ" Paneli yapıldı. Konuşmacı Dr. Yücel KANPOLAT, Oturum başkanı ise Dr. Nimetullah ESMER'di. Toplantı İbni sina Hastanesi Konferans salonunda yapıldı.
  • 19 Ocak 1995 Gazi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalınca "VERTİGO CERRAHİSİ" paneli yapıldı. Panelde konuşmacı Dr. Nebil GÖKSU, Oturum Başkanı Dr. Necmettin AKYILDIZ idi.,ve toplantı Gazi Tıp Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda yapıldı.

  14.02.1995 tarihindeki toplantıda Türk Tabibler Birliğinin sürekli tıp eğitimi değerlendirmesinden derneğimiz ve dergimiz bilimsel etkinliklerinin Kulak Burun Boğaz uzmanlarının bilimsel etkinliklerinde,değerlendirileceği hususu sağlandığının meslektaşlarımıza duyurulmasına karar verildi.

  Ankara O.R.L.Derneğinin tüzüğünün 1. nci maddesindeki isminin KULAK BURUN BOĞAZ, BAŞ ve BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ olarak değiştirilmesine, dernek üyeleri Kulak Burun Boğaz uzman ve asistanlarından oluşur. II. nci maddesinde merkezi Ankara'dır. Şubesi yoktur. Adresi:Mithatpaşa caddesi No: 44/17 Ankara'dır.,şeklinde değiştirilmesi için Olağanüstü Genel Kurul'a gidilmesine karar verildi.

  30 Kasım 1995 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisince "HİPOFARENKS ve ÖZEFAGUS BAŞI KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ" paneli Dr. Ahmet DÜNDAR'ın oturum başkanlığında, GATA Konferans salonunda gerçekleştirildi.
  • 23 Mart 1995'te Ankara Numune Hastanesi II. Kulak Burun Boğaz Kliniğince "DIŞ KULAKYOLU ATREZİLERİ ve TEDAVİSİ" Paneli Numune Hastanesi Konferans salonunda Dr. Cafer ÖZDEM başkanlığında yapıldı.Konuşmacılar ise Dr.Tayfun AKÖZ, Dr.Serdar ÇELİKKANAT, Dr.Hüseyin DERE, Dr.Serdar ENSARİ idi.
  • 27 Nisan 1995'de Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğince, "KOLESTEATOMA CERRAHİSİ" Paneli Ankara Hastanesi Konferans salonunda yapıldı. Oturum Başkanının Dr. Cavit ÖZERİ olduğu toplantıda, konuşmacılar Dr.Hakan GÖÇMEN,Dr.Erdal SAMİM ve Dr.Mustafa ŞAFAK'tı. Toplantıda ayrıca Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılarak Ankara O.R.L. Derneğinin tüzüğünün I. ve II. maddelerinin değişikliği gerçekleştirildi. Böylece Derneğin adı "KULAK BURUN BOĞAZ, BAŞ ve BOYUN CERRAHİSİ" Derneği oldu.
  • 12.09.1995'de yapılan yönetim kurulu toplantısında Derneğin 30.yıl kutlamasının 1996 ilkbaharında yapılması ve Ulusal Board kurulması için gerekli hazırlıklara başlanmasına karar verildi.
  •  
  • 24 Şubat 1996'da Ankara Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalınca "LARENKS KANSERLERİ PARSİEL CERRAHİ TEKNİKLERİ" Ankara Tıp Fakültesi Konferans salonunda yapıldı. Panelin Oturum Başkanlığını Dr. Alp DEMİRELLER yaptı.
  • 13.03.1996 tarihinde İtalya Torino İşitme özürlüleri Rehabilitasyon Merkezince teklif edilen "İŞİTME ÖZÜRLÜLERİNİN EĞİTİMİ" konulu paneli Derneğimiz ve Milli Eğitim Bakanlığı ile müştereken yapılmasına karar verildi.
  18 Nisan 1996 tarihinde SSK Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği ve Radyoloji Bölümünce, "GLOMUS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE MÜLTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM" paneli gerçekleştirildi. Panelin Oturum Başkanı Dr. Aykut BABİLA, Konuşmacılar ise Dr. Mehmet ÖZEKMEKÇİ, Dr. İstemihan AKIN, Dr. Engin ÇAKMAKÇI, Dr. Süleyman MEN ve Dr. Enis ÖZYAR'dı. Toplantı SSK Ankara Hastanesi Konferans salonunda gerçekleştirildi.

  11 Mayıs 1996 günü DERNEĞİMİZİN 30. YILI İÇİN "TÜRKİYE'DE DÜNDEN BUGÜNE KULAK BURUN BOĞAZ, BAŞ ve BOYUN CERRAHİSİ SEMPOZYUMU" gerçekleştirildi. Sempozyum Neva Palas Oteli salonlarında yapıldı. Sempozyuma Onur konukları olarak Dr. Sefa KARATAY, Dr. Hikmet ALTUĞ, Dr.Süheyl EĞİLMEZ, Dr.Fikri ŞENOCAK, Dr.Behbut CEVANŞİR, Dr. Abbas URAL, Dr.Şükrü ESEN, Dr.Abdülkadir TANYERİ, Dr.Ziya TİNEL, Dr. Tali URAL, Dr.Necmettin AKYILDIZ, Dr.Osman MAMIKOĞLU, Dr.Reşat ETANER, Dr.Erdinç KANIMTÜRK ve Dr.Ata GÜRZUMAR davet edildiler. Türkiye'de Tıp ve KBB tarihi açısından güzel anıların paylaşıldığı toplantıda KBB'a emeği geçmiş hocalara plaketler verildi.

  Uzmanlık dernekleri Koordinasyon kurulu çalışmalarına katılındı.