Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Derneğimiz
 • Kronolojik Tarihçe
 • Önceki Yönetim Kurulları (1992 - 1994)
 • Önceki Yönetim Kurulları (1992 - 1994)

  BAŞKAN 
  Dr. Nimetullah ESMER

  2. BAŞKAN 
  Dr. Cafer ÖZDEM

  SEKRETER 
  Dr. Ergin TURAN

  SAYMAN 
  Dr. Orhan YILMAZ

  ÜYE 
  Dr. Suat ÖZBİLEN
  Dr. Ayhan GÖKLER
  Dr. Adil ERYILMAZ

  18.Haziran 1992 tarihinde Onüçüncü Genel Kurulda:
  Dr. Nimetullah ESMER (Başkan), Dr. Cafer ÖZDEM (2. Başkan), Dr. Ergin TURAN (Genel Sekreter), Dr. Suat ÖZBİLEN, Dr. Ayhan GÖKLER, Dr.Orhan YILMAZ, Dr. Adil ERYILMAZ, yönetime seçildiler. Bu dönemde de aylık bilimsel toplantıların kokteyl ve panel olarak yapılmasına karar verildi.
  22 Ekim 1992 tarihinde Ankara Hastanesi Konferans salonunda "ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ" Paneli yapıldı. Panelde Moderatör Dr.Cavit ÖZERİ, konuşmacılar ise Dr.Yücel ANADOLU, Dr.Adil ERYILMAZ, Dr.Turgut ÖNDER, Dr.Metin ÖNERCİ, Dr.Suat TURGUT, Dr.Halit UZUN'du.
  19 Kasım 1992 tarihinde G.A.T.A K-Anfisi nde "PONTOSEREBELLAR KÖŞE TÜMÖRLERİ" Paneli yapıldı. Panelde moderatör Dr.Ahmet DÜNDAR; konuşmacılar ise Dr.Erol BELGİN, Dr.Serdar ENSARİ, Dr.Hamit Ziya GÖKALP, Dr.Nebil GÖKSU, Dr.Abdullah GÜNEN, Dr.Sedat IŞIK, Dr.Niyazi MUŞ, Dr.Adnan ÖZÜNLÜ, Dr.Mustafa ŞAFAK'tı.
  24 Aralık 1992 tarihinde AÜTF İbni Sina Hastanesi Konferans salonunda "PAROTİS BEZİ TÜMÖRLERİNE YAKLAŞIM" paneli gerçekleşririldi. Panelde moderatör Dr.Çetin CUHRUK ; konuşmacılar ise Dr.Nihat AKÇAYÖZ, Dr.Umut AKYOL, Dr.Alp DEMİRELLER, Dr.Erdoğan İNAL, Dr.Mustafa KAHRAMANYOL, Dr.Sefa KAYA, Dr.Arda KOCAOĞLAN'dı.
  21 Ocak 1993 tarihinde Numune Hastanesi Konferans salonunda yapılan "KONSERVATİF LARENKS CERRAHİSİ" Panelinde moderatör Dr.Cafer ÖZDEM'di. Konuşmacılar ise Dr.Kıvanç AYAS, Dr. Alp DEMİRELLER, Dr.Erdoğan İNAL, Dr.Ahmet KÖYBAŞIOĞLU, Dr.Niyazi MUŞ, Dr.Erdal SAMİM ve Dr.Adnan ÜNAL'dı.

  04.02.1993 tarihinde Ankara O.R.L Derneğince KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ BOYUN CERRAHİSİ adlı 3 ayda bir yayınlanmak üzere dergi çıkarılmasına karar verildi. Derginin ilk sayısı Mayıs 1993 de yayına hazırlanması planlandı.

  18 Şubat 1993 tarihinde Gazi Üniversitesi Toplantı salonunda "KAPALI KULAK ZARI ARKASINDA GELİŞEN OTİTLER" Paneli yapıldı. Paneli moderatör olarak Dr.Necmettin AKYILDIZ yönetti. Konuşmacılar Ali ALTUNTAŞ, Dr.Hakan GÖÇMEN, Dr.Bülent GÜRSEL, Dr.Babür KÜÇÜK, Dr.Suat ÖZBİLEN, Dr.Nuri ÖZGİRGİN, Dr.Adnan ÖZÜNLÜ'ydü.
  18 Mart 1993 Perşembe akşamı Hacettepe Tıp Fakültesi kafeteryasında yapılan "ORAL KAVİTE TÜMÖRLERİ" panelinde de moderatör Dr.İ.Nazmi HOŞAL ; konuşmacılar ise Dr.Halit AKMANSU, Dr.Şafak DAĞLI, Dr.Erdoğan İNAL, Dr.Babür KÜÇÜK, Dr.Mehmet ÖZEKMEKÇİ, Dr.Yalçın ÖZKAPTAN ve Dr.Ergin TURAN'dı.
  18 Şubat 1993 tarihinde Gazi Üniversitesi Toplantı salonunda "KAPALI KULAK ZARI ARKASINDA GELİŞEN OTİTLER" Paneli yapıldı. Paneli moderatör olarak Dr.Necmettin AKYILDIZ yönetti. Konuşmacılar Ali ALTUNTAŞ, Dr.Hakan GÖÇMEN, Dr.Bülent GÜRSEL, Dr.Babür KÜÇÜK, Dr.Suat ÖZBİLEN, Dr.Nuri ÖZGİRGİN, Dr.Adnan ÖZÜNLÜ'ydü.
  15 Nisan 1993 akşamı Dedeman Oteli Toplantı salonunda "ANİ İŞİTME KAYIPLARI" paneli yapıldı. Toplantının moderatörü Dr.Ünsal ERKAM; konuşmacıları ise: Dr.Davut AKTAŞ, Dr.Adil ERYILMAZ, Dr.Kenan GÜNEY, Dr.Faruk ILDIZ, Dr.Fikret İLERİ, Dr.Nuri ÖZGİRGİN, Dr.Bülent SÖZERİ, Dr.İrfan YORULMAZ'dı.
  Mayıs ayında Ankara Otorinolarengoloji Derneğinin ikinci yayın organı olan "Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi" Dergisi yayın hayatına başladı. Dr.Nimetullah ESMER'in editörlüğünde yayın yaşamına başlayan dergi Bilimsel Dergi arenasında yerini almıştır. Alınan karar gereği Dernek başkanı aynı zamanda Dergi editörü olarak görev yapacak, Yönetim kurulu ise yayın kurulu olarak bulunacaktı. 11.yılında yayınına devam eden dergi TÜBİTAK-ULAKBİM "TÜRK TIP DİZİNİ" tarafından dizinlenen ilk KBB Dergisi olma özelliğini taşımakta ve sponsorsuz olarak yayın yaşamına devam etmektedir.

  2 Ekim 1993'de Eskişehir Orhangazi Üniversitesi Tıp Fakültesince "MAKSİLLOFASİAL TRAVMALAR" paneli yapıldı. panelin moderatörü Dr. Emre CİNGİ idi. Panelde konuşmacı olarak Dr.Cem KEÇİK, Dr.Sedat ERKUŞ, Dr.Erkan ÖZÜDOĞRU, Dr.Cemal CİNGİ ve Dr.Cengiz ÇETİN katılmıştır. Bu panel Eskişehir'de sosyal etkinliklerle beraber gerçekleştirilmiştir.

  25 Kasım 1993'de Ankara Numune Hastanesi I. Kulak Burun Boğaz Kliniğince "OTOJEN KAFAİÇİ KOMPLİKASYONLARI" Paneli moderatör Dr. Yıldırım NALÇA tarafından Ankara Numune Hastanesi Konferans salonunda gerçekleştirildi.Panelin konuşmacıları ise Dr.Mahmut ARVENT, Dr.Adnan ÜNAL, Dr.Kenan GÜNEY, Dr.Ali ALTUNTAŞ, Dr.Alp Korkut PERÇİN ve Dr.Fikret ERGÜNGÖR idi.

  Aralık 1993'de Ankara Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalınca "TOTAL LARENJEKTOMİLİ HASTALARDA SES RESTERASYONU İÇİN TRAKEO - ÖZOFAGİAL FÜSTÜL VE PROTOZ UYGULAMASI" Paneli Dr. Alp DEMİRELLER Moderatörlüğünde İbni- Sina Hastanesi Konferans salonunda yapıldı. Konuşmacılar ise Dr.Gürsel DURSUN ve Dr.İrfan YORULMAZ'dı.

  20. Ocak 1994'de Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğince "KRONİK OTİTİS MEDİA CERRAHİSİNDE İŞİTME REKONSTRİKSİYONLARI" Paneli Moderatör Dr. Cavit ÖZERİ tarafından Ankara Hastanesi Konferans salonunda yapıldı.

  Nisan 1994 tarihinde Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalınca "KAFATABANI CERRAHİSİ VE UYGULAMALARI" paneli Dr. Ziya CENİK moderatörlüğünde Konya Dündar oteli konferans salonunda Konya'ya gidilerek gerçekleştirilmiştir.

  14 Mayıs 1994'te Ankara Best Apart Otel'de 3. Uluslararası katılımlı "OTONÖROLOJİ SEMPOZYUMU" gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda "AKUSTİK NORİNOMA" panelinde Moderatör Dr. Ata GÜRZUMAR, Panelistler ise Dr. Hermann JENGINS, Dr. Necmettin AKYILDIZ, Dr. Bülent GÜRSEL, Dr. Ferda AKTAŞ, Dr. Levent ÖZLÜOĞLU'ydu. Sempozyumda "AKUSTİK NORİNOMA VE KAFA KAİDESİ YAKLAŞIMLARI" Konferansını Dr. Hermann JENGINS, "BRAİN MOPPİNG OTOAKUSTİK EMİSYONU" konferansını ise Dr. Henry LEW vermişlerdir. Sempozyumun organizasyonu Ankara Otorinolarengoloji Derneği ve SSK Ankara Hastanesi ve İnönü Üniversitesi desteği ile gerçekleşmiştir.

  2 Haziran 1994'de Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalınca "OBSTRÜKTİF UYKU APNESİNDE TANI VE TEDAVİ" paneli Dr. Ahmet DÜNDAR moderatörlüğünde GATA Konferans salonunda yapılmıştır.