Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Derneğimiz
 • Kronolojik Tarihçe
 • Önceki Yönetim Kurulları (1984 - 1986)
 • Önceki Yönetim Kurulları (1984 - 1986)

  BAŞKAN 
  Dr. Ünsal ERKAM

  2. BAŞKAN 
  Dr. Muharrem GERÇEKER

  SEKRETER 
  Dr. Bülent GÜRSEL

  SAYMAN 
  Dr. Yalçın ÖZKAPTAN

  ÜYE 
  Dr. Mahmut ARVENT, 
  Dr. Suat ÖZBİLEN, 
  Dr. Şerafettin ÜNVER

  21.03.1984 tarihinde yapılan Dokuzuncu Genel Kurulda;
  Dr. Ünsal ERKAM (Başkan), Dr. Muharrem GERÇEKER (2. Başkan), Dr. Bülent GÜRSEL (Genel sekreter) Dr. Yalçın ÖZKAPTAN, Dr. Mahmut ARVENT, Dr. Şerafettin ÜNVER, Dr. Suat ÖZBİLEN yönetime seçildiler. Derneğin yasal defterlerinin Yeni dernekler yasası gereğince düzenlenmesine ve üye kayıtlarının yenilenmesine başlandı.

  24.04.1984'de Sosyal Sigortalar Ankara Hastanesinde açılış kokteyli yapılarak "MENİERE HASTALIĞINDA YENİ GÖRÜŞLER" panelinde Konuşmacı Dr. Necmettin AKYILDIZ, Oturum Başkanı Dr. Ünsal ERKAM'dı. Burada Derneğin kuruluş ve devamındaki hizmetleri nedeni ile Dr. Ziya TİNEL'e hizmet plaketi verildi. 04.10.1984 tarihinde de yeni dönemin başlaması nedeni ile 15 Ekim 1984'de Bulvar Palas otelinde üyelere eşleri ile birlikte açılış yemeği verildi. 1984 yılı ilk bilimsel toplantısı 25 Ekim 1984 Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yapıldı. Yıllık toplantıların ise Kasım 1984'de Hacettepe Tıp Fakültesinde, Aralık 1984'de Numune Hastanesinde, Ocak 1985'de Ankara Hastanesinde, Şubat 1985'de Ankara Tıp Fakültesinde, Mart 1985'de Gazi Tıp Fakültesinde yapılmasına karar verilerek gerçekleştirildi.