Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Derneğimiz
 • Kronolojik Tarihçe
 • Önceki Yönetim Kurulları (1978 - 1980)
 • Önceki Yönetim Kurulları (1978 - 1980)

  BAŞKAN 
  Dr. Ziya TİNEL

  2. BAŞKAN 
  Dr. Kerim CERYAN

  SEKRETER 
  Dr. Çetin CUHRUK

  SAYMAN 
  Dr. Rıza KESER

  ÜYE 
  Dr. Erdinç KANIMTÜRK
  Dr. Kıvanç AYAS

  03.03. 1978'de yapılan yedinci Genel Kurulda:
  Dr. Ziya TİNEL (Başkan), Dr. Kerim CERYAN (2. Başkan), Dr. Çetin CUHRUK (Genel Sekreter), Dr. Kıvanç AYAS, Dr. Erdinç KANIMTÜRK Yönetime seçildiler.

  07.04.1978'de AKÜSTİK NÖRİNOMALAR Panelinde Moderatör Dr. Rıza KESER, Panelistler ise Dr. Nurhan AVMAN, Dr. Esen BEDER ve Dr. Mete SAVEREN'di.

  - 28 Nisan - 01 Mayıs 1978 tarihleri arasında Çukurova Otorinolarengoloji Derneğinin davetlisi olarak Adana'da ; TİMPANOPLASTİ Paneli yapıldı. Bu panelde Moderatör Dr. İ.Nazmi HOŞAL, Panelistler ise Dr. Can ÖZŞAHİNOĞLU, Dr. Ziya TİNEL ve Dr. Kerim CERYAN dı. Yine bu dönemde rutin bilimsel toplantılara devam edildi.