Bilim İnsanı Yetiştirme Programı Çerçevesinde "İngilizce Medikal Sunum Becerileri Eğitimi"nin ikincisi 1-2 Nisan 2017 Cumartesi-Pazar Günü Holiday-Inn Otel-Çukurambar-Ankara'da yapılacaktır.

KBB BBC Derneğinin Düzenlemiş olduğu "Bilim İnsanı Yetiştirme Programı Çerçevesinde, İngilizce Medikal Sunum Becerileri Eğitimi"nin ikincisi   1-2 Nisan 2017 Cumartesi-Pazar Günü Holiday-Inn Otel-Çukurambar-Ankara'da yapılacaktır.

 

İngilizce Medikal Sunum Becerileri Eğitimi
 
 1 Nisan 2017
 
Holiday-Inn Otel-Çukurambar-Ankara
 
 
10.00:Sunum başlangıcında kullanılan deyiş ve kalıplar
 
10.45:Ara
 
11.00:Sunuda yer alan araştırma sorusu ve yöntemlerin aktarımına yönelik ifadeler
 
11.45:Ara
 
12.00:Görsel verilerin aktarılmasına yönelik kalıp bilgisi
 
13.00:Kapanış
 
 
İngilizce Medikal Konu Tartışma Becerileri Eğitimi
 
2 Nisan 2017
 
Holiday-Inn Otel-Çukurambar-Ankara
 
10.00:Bir kongrede oturum başkanlığı yapılması durumunda kullanılan deyiş ve kalıp bilgisi
 
10.45:Ara
 
11.00:Bilimsel bağlamda düşünceyi aktarma ve bilimsel tartışma ortamlarında
 
karşıt görüş sunma kalıpları
 
11.45:Ara
 
12.00:Amerikan İngilizcesinde telaffuz temelleri
 
13.00:Kapanış