KBB -BBC DERNEĞİ 2016-2017 Dönemi Yüz Plastik Cerrahisi ve Rinoplasti Taze Donmuş Kadavra Diseksiyon Kursu’nun Eğitim Programı Gerçekleştilmiştir

KBB -BBC DERNEĞİ 2016-2017 Dönemi Yüz Plastik Cerrahisi ve Rinoplasti Taze Donmuş Kadavra Diseksiyon Kursu’nun Eğitim Programı;  KBB-BBC Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Hakan Korkmaz, kurs direktörü Prof. Dr. Taşkın YÜCEL 'in açılış konuşmalarıyla başladı. İlk gün oturumda teorik dersler bünyesinde Prof. Dr. Taşkın YÜCEL, Prof. Dr. Sabri USLU, Prof. Dr. Alper CEYLAN, Prof. Dr. Erkan TARHAN, Doç. Dr. Timur AKÇAM, Doç. Dr. Eren TAŞTAN, Op. Dr. Tevfik SÖZEN sunumlarını yaptılar. 23-24 Aralık 2016 tarihlerinde taze donmuş kadavra diseksiyonları ve teorik dersler ile kursa devam edilecektir.

Doç. Dr. Emel Çadallı Tatar
KBB BBC Derneği Genel Sekreteri