KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ 2011-2012 DÖNEMİ PERİYODİK TOPLANTILARI – IV VERTİGOYA GÜNCEL YAKLAŞIM

Değerli Meslektaşlarımız,

Derneğimiz tarafından düzenlenecek olan “Vertigoya Güncel Yaklaşım”  toplantısı 14 Ocak 2012 tarihinde Ankara JW Marriott Oteli’ nde gerçekleştirilecektir.
Bilimsel programı aşağıda bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Yönetim Kurulu adına
Dr. Haldun OĞUZ
Genel Sekreter

14 Ocak 2012, Cumartesi


09:00-10:00          Oturum Başkanı: Ayhan Gökler

Vertigo: Temel Kavramlar

Necmettin Akyıldız

10:00-10:30          Oturum Başkanı: Bülent Gürsel

Vestibüler Schwannomada Gama Knife

Gökhan Kurt

10:30-11:00          Kahve Arası

11:00-12:30          Oturum Başkanı: Suat Özbilen

PANEL

Vertigo Tedavisinde Cerrahi Yaklaşımlar: 
Vestibüler Nörektomi, Endolenfatik Kese Dekompresyonu, IT Tedaviler

Moderatör: Nebil Göksu

Panelistler: Sarp Saraç, Ali Özdek, Rahmi Kılıç, İsmet Bayramoğlu, İsmail Yılmaz

12:30-13:30           Öğle Yemeği

13:30-15:00          Oturum Başkanı: Cavit Özeri

PANEL

Nörootolojik Yaklaşımlarda Odyo Vestibüler Testler ve Katkıları

Moderatör: Levent Özlüoğlu

Panelistler: Bülent Satar, Seyra Erbek, Banu Müjdeci, Zeynep Kızılkaya, Rahmi Kılıç, Songül Aksoy

BİLİMSEL PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ : Armağan İncesulu, Levent Özlüoğlu