İşitme Kaybına Güncel Yaklaşım

Derneğimizin “İşitme Kaybına Güncel Yaklaşım” başlıklı bilimsel toplantısı 10 Mart 2012 tarihinde Ankara JW Marriott Otel’de yapılacaktır. 
Programı aşağıda görebilirsiniz.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu adına
Haldun OĞUZ
Genel Sekrete
r

İşitme Kaybına Güncel Yaklaşım

Oturum Başkanı: Münir Demirci
09.00-09.30 
Konferans: İşitme kaybı nedenleri, erken tanının önemi; Gonca Sennaroğlu 
09.30-10.00 
Konferans: İşitme kaybı tanısı, yapılacak ek  tetkikler, laboratuarın önemi (Radyoloji,odyoloji,genetik değerlendirme vb); Ali Özdek

10.00-11.00 Kahvaltı

Oturum Başkanı Muzaffer Kırış
11.00-12.30 
Panel: İşitme kayıplarında yaklaşım: Hasta seçimi, İşitme cihazı seçimi, implante edilir işitme cihazları ve Koklear İmplantasyon 
Moderatör:  Hüseyin Dere 
Yıldırım Bayazıt, Levent Sennaroğlu, Bülent Gündüz, Hayriye Karabulut
12.30-13.00
Konferans: İşitmenin rehabilitasyonu; Zerrin Turan

Bilimsel Program Koordinatörü: Ahmet Kutluhan