Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Olağan Genel Kurulu 19 Nisan 2012

GENEL KURUL

Değerli Meslektaşlarımız,

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Olağan Genel Kurulu 19 Nisan 2012 tarihinde, saat 19.30’da Ankara’da JW Marriott Oteli’nde yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, toplantı aynı adreste ve saatte 26 Nisan 2012 tarihinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Toplantı gündemini aşağıda bilgilerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr. Gürsel Dursun
Başkan

Gündem: 
1.Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2.Divan Kurulu seçimi
3.Faaliyet raporunun okunması
4.Mali raporun okunması
5.Denetim Kurulu raporunun okunması
6.Raporların ayrı ayrı ibra edilmesi
7.Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçilmesi
8.Dilek ve temenniler