KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ 2014 – 2015 EĞİTİM TOPLANTILARI – 2

ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

PAROTİS TÜMÖRLERİNE YAKLAŞIM

Moderatör: Doç. Dr. Necmi Aslan

Konuşmacılar:

Doç. Dr.Samet Özlügedik
Doç. Dr.Serdar Karahatay 
Doç. Dr.Sevim Arslan Felek 
Doç. Dr.Ozan Bağış Özgürsoy
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Düzlü

Yer: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tarih ve saat: 18 Aralık 2014, 19:00