KBB-BBC 2014 yılından itibaren yayın hayatına elektronik dergi olarak devam edecektir.

Değerli meslektaşlarım,

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneğimizin resmi yayın organı olan Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi, 2014 yılında itibaren yayın hayatına elektronik dergi olarak devam edecektir. Dergimizin 2014 yılı 1 ve 2. sayıları yayınlanmıştır. Dergimizde yayınlanan makalelerin tam metinlerine eskiden olduğu gibi, derneğimizin web sitesi olan http://www.kbbder.org adresindeki KBB BBC Dergisi sekmesinden, veya http://dergi.kbb-bbc.org.tr/current_issue.php web adresinden ulaşabilirsiniz.
Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Adnan Ünal
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı