14. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi kongre katılımcıları

Değerli kongre katılımcıları;

Öncelikle Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği’nin 19-21 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olan 14. Uluslararası Kongresi’ne verdiğiniz destek için teşekkür ederiz.

Sizi ve sizlerin aracılığıyla da Panel/Yuvarlak Masa konuşmacıları olan değerli bilim insanlarını kongrede yapılacak sunumların, kongre sonrasında tam metin olarak basılacağını konusunda bilgilendirmek isteriz. Her bir konuşma, kitapta bağımsız bölüm olarak yer alacaktır. Tam metinlerin basılacağı kitabın, saygın uluslararası endekslerde de taranması için başvurular yapılmıştır.

Bu bağlamda gerek panel/yuvarlak masa başkanları ve gerekse konuşmacıların ekte belirtilen kurallar çerçevesinde hazırlayacakları Türkçe veya İngilizce tam metinleri en geç Nisan ayı sonuna kadar Dernek sayfasında ilan edeceğimiz adrese yollamalarını bekliyoruz. 

 

--

Prof. Dr. Yusuf K. Kemaloğlu

Kongre Başkanı

 

 

Kitap hazırlama kuralları;

Makaleler, PC uyumlu bilgisayarda, Microsoft Word programı ile hazırlanmalı, metin "Times New Roman" karakteri ile, 10 puntoda ve tek satır aralıklı olarak yazılmalıdır. 

Hazırlayacağınız bölüm, bir üst paragrafta belirtilen özellikler dahilinde en fazla 1500 kelime olmalıdır. 1

Makalelerde, Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğü veya http://tdk.gov.tr/adresi esas alınmalıdır. 

Bir makale şu bölümlerden oluşmalıdır: 

  1. Kapak Sayfası: Makalede yer alacak tüm yazarların akademik ünvan, kurum, branş, cep telefonu, e-posta adresleri ve ORCID numaraları belirtilmelidir. Lisans öğrencileri makale yazarı olamazlar.
  2. Özetbölümsüz; 150 kelimeyi aşmamalı, Türkçe ve İngilizce olmalı
  3. Anahtar Kelimeler2-5 arası, Türkçe ve İngilizce, olmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (TBT)'ne (Kaynak için www.bilimterimleri.comadresine başvurulmalıdır) ve İngilizce anahtar kelimeler "Medical Subject Headings"e (Kaynak için www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.htmladresine başvurulmalıdır.) uygun olarak verilmelidir. 
  4. Konu ile ilgili başlıklar
  5. Kaynaklar50'den fazla olmaması önerilmektedir. 
  6. İngilizcedışında hazırlanan makalelerdeki bibliyografik bilgiler örneğin; kurum bilgileri, bölüm başlıkları, yazar ön sözü (varsa), özet, anahtar kelimeler mutlaka İngilizce olarak eklenmelidir.
  7. Makaleler, orijinal referansları içermeli ve doğru referanslandırılmalıdır.

Şekil, resim, tablo ve grafikler makalenin yazıldığı Word dosyasının içine, makalede işleniş sırasına uygun olarak numara verilerek, ilgili yerlere yerleştirilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafikler metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Kullanılan kısaltmalar şekil, tablo ve grafik altında açıklanmalıdır ve şekil altı açıklamaları eklenmelidir. 

Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise, yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak, şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir. 

Eğer makalede resim/fotoğraf yer alacak ise; (Makalelerde mutlaka orijinal resim kullanılması veya kullanılan şekil ile ilgili izin alınmış olunması gereklidir)

 - Tüm resim/fotoğraflar, metin içinde geçiş sırasına göre, ilgili yerlere yerleştirilmiş olarak metinle birlikte gönderilmelidir. 

 - Resim/fotoğraflar ayrıca, ayrı birer .jpg veya .gif dosyası olarak (pixel boyutu yaklaşık 500x400, 8 cm. eninde ve 300 çözünürlükte taranarak), sisteme eklenmelidir. 

Metin içinde geçen kısaltmalar, kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmeli ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılmalıdır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için "Bilimsel Yazım Kuralları" (Scientific Style and Format: The CBE Manuel for Authors, Editors, and Publishers, 6th ed. New York: Cambridge University Press, 1994 )kaynağına başvurulabilir. 

Kaynaklar, makalede geliş sırasına göre yazılmalı ve metinde cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen sonra "Üst Simge" olarak belirtilmelidir. Kaynak olarak gösterilen makalede bulunan yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 6 isim yazılıp "ve ark", İngilizce makalelerde "et al" eklenmelidir. Kaynak yazımı için kullanılan format Index Medicus'ta belirtilen şekilde olmalıdır (Bkz: www.icmje.org). Kongre bildirileri, kişisel deneyimler, basılmamış yayınlar ve tezler ve internet adresleri kaynak olarak gösterilemez. 

Kaynakların yazımı için örnekler (Lütfen noktalama işaretlerine dikkat ediniz):

Makale için;Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayı, sayfa no'su belirtilmelidir. 

Örnek:

Arıcı C, Oğuz V. Üst oblik felcinde alt oblik hiperfonksiyon derecesine göre cerrahi tedavi seçenekleri. Turkiye Klinikleri J Med Sci. 2011;31(5):1160-6.

Kitap için;Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir. 

Örnek:

Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için; 

Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster DW, eds. Wiliams' Textbook of Endocrinology. 1 st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992. p.1079-138.

Türkçe kitaplar için; 

Tür A. Acil Hava Yolu Kontrolü ve Endotrakeal Entübasyon. Şahinoğlu AH, editör. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri. 2. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri;2003. p.9-16. 

Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için; Yazar(lar)ın/editörün soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.

Örnek:

Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için; 

Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas. Tumors of the Pancreas. 2 nd ed. Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1997. p.145-210. 

Türkçe kitaplar için; 

 

Eken A. Kozmesötikler: Kozmetiklerle İlaçlar Arası Ürünler. Eken A, editör. Kozmesötik Etken Maddeler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2006. p.1-7.