2018-2019 yılı eğitim dönemi ilk toplantısı TC SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacaktır.