13.Uluslararası KBBBBC Kongresi öğleden sonraki paneller, yuvarlak masa oturumları, genç uzmanlar konuşuyor ve son olarak ‘Asistanlar Yarışıyor’ yarışması yapılarak tamamlandı

13.Uluslararası KBBBBC Kongresi öğleden sonraki paneller, yuvarlak masa oturumları, genç uzmanlar konuşuyor ve son olarak ‘Asistanlar Yarışıyor’ yarışması yapılarak tamamlandı.Yarışma sonunda birincilik ödülü alfabetik sıraya göre Ankara Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi arasında paylaşıldı.

 

Kongre Poster ve sözlü bildiri ödülleri açıklandı. Sözlü bildiri birincilik ödülünü Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinden Onur Erdoğan, ‘Anti vasküler endotelyal büyüme faktörü bevacizumab’ın nazal polipozis ve nazal mukoza üzerine etkileri’ isimli çalışmasıyla kazandı.

 

Sözlü bildiri ikincilik ödülünü SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Onur Gülel ‘Pds Plağın (Poly-P-Dioxanone) Kıkırdak Canlılığı Ve Korunmasındaki Etkinliği: Deneysel Hayvan Çalışması’ isimli çalışmasıyla kazanırken, üçüncülük ödülüne Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Deniz Baklacı ‘Ratlarda Orta Kulak Mukozal Hasarından Sonra Kullanılan Farklı Orta Kulak Destek Materyallerinin İyileşme Ve İşitme Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi’ isimli çalışmayla layık görüldü. Sözlü bildiri mansiyon ödülünü ise Amasya Üniversitesinden Tuğçe Şimşek ‘Mandibula Kırıklarında Plak Uygulaması: Sonlu Elemanlar Analiz Çalışması’ ile kazandı.

 

Poster bildirileri arasında birincilik ödülüne layık görülen bir çalışma bulunmazken, poster bildiri ikincilik ödülünü almaya Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesinden Cemile Açıkgöz Yıldız ‘İnsülin Like Growth Faktörün Ve Trombositten Zengin Plazmanın Sıçanlarda Travmatik Fasiyal Paralizi Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi’ isimli çalışmasıyla

hak kazandı. Üçüncülük ödülü ise Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesinden Fatih Arslan’a, Anterior Rinomanometri Ölçümlerinin Güvenirliğini Arttırmak: Benzoe Tentür Kullanımı isimli çalışmasıyla verildi.

 

Toplantının son bölümünde, 2016-2018 dönemi KBBBBC Derneği Başkanı Prof.Dr.Mehmet Hakan Korkmaz tarafından yeni başkan Prof.Dr.Yusuf Kemal Kemaloğlu’na yönetim devredilerek kongreye son verildi.