13. Uluslararası KBBBBC Kongresi panel, yuvarlak masa, kurs, genç uzmanlar konuşuyor ve bildiri sunumları ile 6 salonda yoğun olarak devam ediyor

13. Uluslararası KBBBBC Kongresi panel, yuvarlak masa, kurs, genç uzmanlar konuşuyor ve bildiri sunumları ile 6 salonda yoğun olarak devam ediyor