Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Olağan Genel kurul toplantısı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2018 tarihinde TC SB SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans salonunda 16:30-17:30 saatleri arasında yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde 6 Nisan 2018 tarihinde 18:30-19:30 saatleri arasında 13. uluslararası KBB BBC kongresi esnasında J.W. Marriott Otel'de çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. 

Prof. Dr. M. Hakan KORKMAZ
KBB BBC Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

28.03.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-YOKLAMA VE AÇILIŞ

2- DİVAN TEŞEKKÜLÜ

3-İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU

4- GÜNDEMİN OKUNMASI VE ONAYLANMASI

5- YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE TARTIŞILMASI

6- DENETLEME KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE TARTIŞILMASI

7- YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ AYRI AYRI İBRASI

8-İLAN EDİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

9- TAHMİNİ BÜTÇENİN OYLANMASI

10- DİLEK VE TEMENNİLER

11- YENİ YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ SEÇİLMESİ

12- KAPANIŞ

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Tüzüğü için tıklayınız.