Bilim İnsanı Yetiştirme Programı Bünyesinde "Kulak Burun Boğaz alanında TRİZ (İcat Temelli Problem Çözme Teorisi) ve Alerjik Rinite yeni bir yaklaşım " eğitimi 16-17 Aralık 2017 tarihinde Point Otel Çukurambar-Ankara'da yapılacaktır.

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı Bünyesinde "TRİZ"(İcat Temelli Problem Çözme Teorisi)  Eğitimi 16-17 Aralık 2017 tarihinde Point Otel Çukurambar-Ankara'da yapılacaktır. 

 

 

Eğitim İçeriği

1.      Gün

 

09:00-10:00

BÖLÜM 1 ÇALIŞMA YAŞAMINDA İNOVASYON GERÇEKLEŞTİRME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

-      Geleneksel İnovasyon Yaklaşımlar

-      Sistematik İnovasyon Yaklaşımı

 

10:00-10.15 ara

                 

                 10:15-11:15

BÖLÜM 2. PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ NELERDİR?

-   Problem Çözme Felsefesi ve Son Trendler

-   Problem Çözme Teknikleri (Beyin fırtınası, PDCA, 5N1K, Balık kılçığı, FMEA, İlişki Diyagramları, Pareto Analizi, Kontrol Tabloları, Altı Sigma gibi)

-   Yeni Yaklaşım TRIZ in yeri

 

11:15-11.30 ara

                 

                 11:30-12:30

BÖLÜM 3. TRIZ YAKLAŞIMININ TEMELLERİ

- TRIZ Metodunun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir?

- TRIZ Yaklaşımının Temel Düşünme Modaliteleri Nelerdir?

 

                 12:30-13:30

                 BÖLÜM 4. TRIZ ARAÇLARINA GENEL BİR BAKIŞ

- TRIZ Araçlarının kısa kısa tanıtımı

-   TRIZ  Çözümü  İçin  ISQ  formatının  Tanıtılması  ve Örneklemeler

 

2.  Gün

                09:00-10:00

BÖLÜM 5. FAYDALI ve ZARARLI FONKSİYONLAR

-      Problem Alanındaki Faydalı Fonksiyonlar

-      Problem Alanındaki Zararlı Fonksiyonlar

-      Faydalı ve Zararlı Fonksiyonların İlişkilendirilmesi ve Şematik Gösterim

-     Alerjik rinitte inovasyon temelli yaklaşım. Doç Dr Emel Çadallı Tatar

 

10:00-10.15 ara

                 

                 10:15-11:15

BÖLÜM 6. İDEALİTE ve KAYNAKLAR KAVRAMI

-      İdealite Kavramı

-      Kaynaklar ve Etkin Kullanımı

-      KBB Uygulamaları

 

11:15-11.30 ara

                 

                11:30-12:30

BÖLÜM 7 S-­‐-­‐-­‐EĞRİSİ ve DOKUZ PENCERE YAKLAŞIMLARI

-   Sistemde Ne zaman İnovasyon Yapmak Gerekiyor-­‐-­‐-­‐S Eğrisi Analizi

-   Sistemlerin Dünü-­‐-­‐-­‐Bugünü ve Yarını

-      Alerjik rinitte geliştirilecek ürünlerde patent süreci. Doç Dr Emel Çadallı Tatar

                 

             

                

                 12:30-13:30

                 BÖLÜM 8 TRIZ BİLİMSEL ETKİLER KILAVUZU VE OPERATÖRLER

-      Bilimsel Etkiler Kılavuzu Kullanımı

-      Çok Kullanılan Problem Çözme Operatörleri

-      KBB Uygulamaları

 

 

KBBBBC Derneği Genel Sekreteri

Doç.Dr. Emel Çadallı TATAR